Време

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Съдържание

Random разсъждения

Времето представлява продължителността, в която ние се намираме и живеем. Тя се дели на минало - което е миналото -, настояще - което е настоящето - и бъдеще - което е бъдещето.

Миналото бива свършено и несвършено. Под "свършено" може да се има предвид убийство, щастлив момент или просто приключено. То е готово и е факт. Несвършеното може да се отнася за гаф по време на щастлив момент, неприключено дело или неизвършено убийство. Така или иначе миналото е нещо, което вече го няма или по-скоро го има, но вече не съществува. Или по скоро съществува, но само под формата на факт. От него се поучаваме, но най често за да влошим нещата. За минало може да се брои БСП, Златко Дърветата, Хитлер, творчеството на Мишо Шамара и всичките телевизионни прояви на Део.

Настоящето е времевата линия на тази продължителност, на която се намираме ние и Те. Ние го изменяме и пишем бъдещата история. Разбирасе, всички знаят, че Масоните пишат историята, а ние сме само пионки, но схванахте мисълта ми. Настоящето е тази променлива в континуума, която принадлежи на нас и ние можем да я изменим. Това са го осъзнавали хора като Тодор Живков, Иван Костов, Дедо, Сергей Станишев и др., които са се постарали така да управляват България , че да я превърнат в мечтаната Утопия.

Бъдещето най-често представлява мечта, недостижимост или блян. То не може да се вкуси, защото, когато настъпи, то веднага се превръща в настояще, дотогавашното настояще в минало, а дотогавашното минало - в трън в гъза. Лингвистиката заповядва към бъдещето да се обръщаме с думичката "ще". Затова доста чичковци в костюми казват "ще променя това", "ще променя онова", за да докажат, че думите им винаги ще се отнасят за нещо, което няма да се случи в настоящето. Бъдещето е просто кутия, която се пълни с празно доверие.


Не чак толкова Random разсъждения

Теории и дефиниции на понятието "време"

 • Времето се е случило, случва се сега и се случва в бъдещето. Ето, че сега стана така, а това, което се случи току-що се случи сега. Ще се случи онова, което се случи преди, но така или иначе за него говорим сега - затова се случва сега. Но сега вече не е сега, а минало. Сега имаме друго сега, което вече е настояще.
 • Времето е СЕГА...всъщност то е СЕГА. Но не е вчера, защото сега е днес, а вчера е минало. Това, което е написано СЕГА...СЕГА е минало. Така че времето си отиде.
 • Според Васил Левски "Времето е в нас и ние сме във времето". Какво е искал да каже, до ден днешен не може да се обясни. Сигурно е имал предвид, че Ние и Те сме сраснали по някакъв начин с времепространствената продължителност като сиамски близнаци. А може би е имал предвид, че Османската империя захранва Матрицата? Навярно след леко видоизменяне мисълта ще добие следния вид: "Времето е в нас, а ние сме в Матрицата".
 • Колко вида време има? Английски учени го делят на следните видове:
  • Hammer time
  • Bullet time
  • Beer time
  • Everytime
  • Time for a change
  • Time to die
  • Time to kick some ass
  • Family time
  • Overtime
  • Reload time


Забързването на времето и 2012-та

Според някои (http://www.maya12-21-2012.com/why-is-time-speeding-up.html) "учени", времето вече тече 1.5 пъти по-бързо от 1980-та година насам, като с всеки изминал ден бързината му нараства.


Други изследователи крият, че времето тече приблизително 1.818181 пъти по-бързо, започвайки ускоряването си през далечната 1951-ва година. Същите подкрепят твърденията си с това, че по времето на римляните, човек средно е живял по 30-40 години, т.е. 2 пъти по-малко от днес, т.е. времето тогава е текло 2х по-бавно. Сравнението можем да направим лесно, защото сега човек живее средно около 70-80 години.


Времето днес може да се обясни и сравни най-успешно с валутата. Да означим модерното време с Лев, а това преди 2 000 години - с Евро.

2 лева ~ 1 евро, т.е. 2 наши дена ~ 1 тогавашен.


Изглежда техните врагове са на същото мнение. Ученията им изтъкват 2012-та година, когато времето ще започне да тече толкова бързо, че мислите ни ще се материализират няколко идеи след веднага. Основната цел на тази промяна е Земята да се отърси от тези с нездравословни убеждения, които сами да предизвикат гибелта си с бързо материализиращите им се мисли.


Люде които са надскочили времето си

Засега има малко известни факти за това кои са и каква е ролята им във самото време,но една от този елит е Кристин.

Във своите епохални трудове по философия тя заявява:

"Какво ще правя оттук нататък и аз самата не знам.Това,което знам е че за да 
намеря 'себе си',във времето трябва като,че ли да се изгубя във всичкото 
време на света.Трябва да презра и отхвърля всичко и да стана нищо.
Защото точно това 'всичко' е ,което изяжда 'нищо' и ограничава жалкото ми 
съществуване само до някаква себеобсебеност,някакъв катарзис на душата,бледа 
сянка на истинското ми 'Аз',а проектът 'Аз' е изборите които правя,
защото аз градя всеобщото избирайки себе си,затова с всичко дотук,оттук вече ще нищо-
НЕКА БЪДЕ НИЩО!!!
-Кристин пред група приятели маловерци."

След този спонтанен изблик на откровение и внезапна проява на своевременен извънземен плам,можем само да останем безмълвни и в очакване да бъдем сполетяни от Божията летяща чиния, която да ни откара отвъд всякакви просташки и недоказани твърдения и спекулации относно времето.Отвъд всеки разум,там където е тихо.Където е звездна нощ.Там където ще намериме покой за душите си.Някъде там извън времето...

Лични инструменти