Африка

от Всичко за 1 лев, свободната енциклопедия

Съдържание

Накратко

Африка е континент населен със художествено творческа интелигенция прекаляваща със солариума. Научно техническия прогрес на индустриалното общество, както и Ренесанса в Европа са рожба на африканските шамани. Те са върхът на обществено - политичекия живот на небелия континент както и интелектуалния калпак в социалния строй.

Колониализъм

Колониалното присъствие в Африка, налага систематизацията и класификацията на оракулството и шаманството там. Ето защо в началото на 18 век, видният британски данъчен инспектор Ариел Саламенфелд създава "Националната класификация на професиите и длъжностите на африканския континент" - НКПДАК.Целта на неправителствената организация е завишаване на данъчните ставки и увеличаване на пенсионните осигуровки на практикуващите оракули. Двадесет години по-късно англичанинът Жон Хаукенщайн натоварил кораб с африканци, които откарал в Англия. Оказало се, че тази търговия ще осигури големи печалби на Илюминатите и тя била благословена от кравицата. Отправяли се един след друг английските кораби към Африка, натоварени с маратонки, анцузи и бейзболни шапки. Срещу тях пълнели трюмовете си със здравите и силни тела на синовете на Африка. На лов за роби тръгват и албанци, и сърби, но Англия си извоювала правото да снабдява само тя Америка с роби. Търговията с роби донесла големи опустошения в Африка. Цели племена били напълно изтребени. И днес Африка представлява един развълнуван океан от бунтуващи се интелигенти, чиито вълни се надигат със застрашителна сила, удрят се тук и там - късат робските окови. Историята на човечеството не познава друг период, в който за такъв кратък срок да са възникнали толкова много солариумни групировки.

Борбите на солариумните


Борбите срещу колониализма и империализма в Африка са плод на бунта срещу НКПДАК. Според изследователи корените на организацията Totalitic се крие именно тук. Угнетените братски солариумни народи се вдигат на въоръжена борба срещу Евроатлантическия башибозук. С народите на Африка, с тяхната, борба против колониализма са честните хора от целия свят начело със Съветския съюз. Нашият век е век на тържествуваща правда и тя скоро ще озари и последния кът на Африка. За африканските народи най-важната задача на съвременността е незабавното и пълно премахване на колониализма във всичките му разновидности на континента.

Дейци

Видни дейци на африканското освобождение:

Лични инструменти